Skip to content

Pater familias
Pieter is geboren op 31 augustus 1875 en overleden op 30 mei 1933 (57 jaar oud). Is Majoor in het leger en na zijn pensionering werkzaam in de bouwnijverheid, onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het korrelbeton, samen met de directeur van Publieke Werken in Den Haag zijn zwager, de architect W. Greve. De radiofabriek begint in zijn woonhuis, aanvankelijk in een houten schuur in de achtertuin, en later wordt ook in zijn huis een “toonzaal” voor radiotoestellen ingericht.

Niet alleen zijn twee kinderen Jan en Julia van der Heem, maar ook zijn jongste broer Leo zullen nauw bij het bedrijf betrokken raken. Zijn ouders zijn de heer Pieter Hendrik van der Heem (restaurateur van meubelen) en Mevrouw Engelina Maria Johanna de Koning. Deze laatste genoot indertijd enige bekendheid als exploitant van de stationsrestauratie te Schiedam.

Back To Top
Zoeken