Skip to content

Meer informatie over radio, Erres, van der Heem NV, Solex en instellingen die materiaal beschikbaar hebben gesteld :

Nederlandse Vereniging voor de Historie van de radio NVHR (archief)
Vereniging van verzamelaars van Historische radio toestellen
van Aduardstraat 21, 6671 ZD Zetten 0488 454729
www.nvhr.nl

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Nationaal Museum voor Omroep en Radio)
Media Park, Sumatralaan 45, Postbus 1060, 1200 BB Hilversum
www.beeldengeluid.nl

Opkomst van Nederlandse Radio Industrie (boek) door Frans J.J. Driessens
ISBN 90 76014043 – Reusel 2006
sectie van der Heem NV. Erres en Aetherkruiser
op de bladzijden 63, 64, 75, 91, 92, 93, 94, 95
www.radiomuseum.driesens.nl

Ger Fust over van der Heem NV, Zaandijk (website)
oud medewerker technische dienst van der Heem NV, Alkmaar
www.vanderheem.info

Radiomuseum, merkenlijst, schema, type informatie, onderdelen (Zwitserse website)
www.radiomuseum.org

Het Elektrische Huis (boek) ISBN 90 6450 3427
door Dr. Timo de Rijk. 1998 promotie onderzoek voor Technische Universiteit Delft
sectie van der Heem NV. Erres en Aetherkruiser op de bladzijden 4 – 6, 158 – 225 en 355 – 358
en bladzijden 16, 49, 119, 227, 231 VSF, 239, 262, 263, 267, 263 Leko, 275 Leko, 277 VSF,
287, 309 VSF, 311, 347 VSF, 354, 356, 357, 361, 374, 393, 409, 415, 421.

De Haagsche Stijl (boek) ISBN 90 6450 5373
door Dr. Timo de Rijk 2004 Art Deco in Nederland
sectie van der Heem NV. en Erres op bladzijden 154 en 155.

Het Radiotijdperk (boek)
door Huub Wijfjes, hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie (Universiteit van Amsterdam)
www.huubwijfjes.nl

De Radio (boek)
door Huub Wijfjes, hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie (Universiteit van Amsterdam)
ISBN 978 90 244 1985 2
deel twee van reeks over mediageschiedenis ( De Krant – De Televisie )
www.huubwijfjes.nl

Thuis op de Wereldmarkt Nederlandse Handelshuizen (boek)
door J. Jonker en K. Sluyterman, Den Haag 2000, ISBN 90 12 08907 7
sectie R.S. Stokvis, van der Heem en Erres bladzijde 237 en 307
R.S. Stokvis & Zonen op bladzijden: 10, 186, 187, 188, 211, 214, 226
228, 237, 239, 250, 263, 285, 307, 310, 312, 319, 320, 362, 363, 364, 367.

Techniek in Nederland in de 20e eeuw, deel V (boek)
door Professor Dr. J.W. Schot, ISBN 90 5730 068
sectie van der Heem NV. Erres en Aetherkruiser op de bladzijden 170
171, 173, 202, 214, 216, 217, 219, 220, 224, 225, 240, 248, 250, 257.

Hanso Idzerda 100 jaar radio (boek)
door De heer E.J.M. Verheijen, Havenweg 74, 6122 EK Buchten
ISBN 978 90 815 3542 7

Het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog (boek)
door De heer E.J.M. Verheijen, Havenweg 74, 6122 EK Buchten
Documentatie inzameling van radiotoestellen in de Tweede Wereldoorlog
ISBN 978 90 90 24119 7
sectie van der Heem NV. Erres en Aetherkruiser op de bladzijden 30, 46
88, 139, 169, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
met o.a. Erres serie en type nummer administratie.

De Opeising van Radiotoestellen in België in WO II (boek)
door De heer E.J.M. Verheijen, Havenweg 74, 6122 EK Buchten
Documentatie inzameling in april 1944 in NW België van radiotoestellen in de Tweede Wereldoorlog
ISBN / EAN 978 90 815354 0 3
sectie van der Heem NV. Erres op de bladzijden 11, 43.

Aether (tijdschrift)
over de geschiedenis van de omroep
Kapittelweg 74, 1216 JH   Hilversum  035 6211772
www.kwartaalbladaether.wordpress.com

Juliana Vorstin in Mannen Wereld (boek)
door Jolande Withuis
ISBN 978 90 234 35235
over Ir. J.M.F.A. van Dijk (o.a. Aetherkruiser)
bladzijde 433 – 437, 529, 547.

Gemeente Archief, Rotterdam
toegang: 355 archief R.S. Stokvis & Zonen NV met uitgebreide sectie van der Heem NV.
www.stadsarchief.rotterdam.nl

De bedrijfsfilm “In Holland staat een huis” uit 1942, werd in 2012 gevonden in de nalatenschap
van de heer L.J. Nieuwenhuizen (1922 – 2012) uit Leiden en beschikbaar gesteld door zijn kinderen.

van Sabben Poster Auctions Hoorn (Erres Posters)
De heer U. Boersma, Appelsteeg 1 b, 1621 BD Hoorn.
www.vansabbenauctions.nl

Filmmuseum, Amsterdam
archief Haghefilm NV. sectie; “van der Heem & Bloemsma NV.”
www.eyefilm.nl

Nationaal Archief, Den Haag
Collectie 523 (2.21.262) De heer E. Hijmans, nummer toegang 6.
uitvoerig verslag van de reorganisatie van de “van der Heem NV. ” radio fabricage uit 1937
www.nationaalarchief.nl

Verdwenen Merken (boek)
door Richard Otto en Robert van Loon
Tens Media BV ISBN 9789082367614
bladzijde 60 – Erres.

Dagblad van Rotterdam
30 november 1927 (2e radio supplement – Erres Radio)

Philips NV Eindhoven
Philips Company Archives (van der Heem NV)
www.philips.com/a-w/about/our-history.html

de heer John Hupse, Schoonhoven, Erres, H & B en Aetherkruiser
www.hupse.eu/radio

de heer Joh Koster, Utrecht, Erres en H & B
www.vintageradio.nl

de heer Jan Haagsma, Hoogeveen, Erres
oud medewerker van der Heem NV Sneek
www.haagsma.org

tijdschrift Radio Nieuws 1920

tijdschrift Radio Expresse

Anton Philips 1874 – 1951 (boek)
door Marcel Metze ISBN 90 5018 612 2

Het Nieuwe Wonder
door Drs. Joep van der Wiel – 31 juli 2006
het ontstaan van Het Nederlandse Omroepbestel 1919 – 1930
Rijksuniversiteit Utrecht (Geschiedenis)

Gemeente Archief Den Haag
www.haagsgemeentearchief.nl

Het Vaderland (dagblad)
www.haagsgemeentearchief.nl

Stichting Haags Industrieel Erfgoed
Postbus 85469, 2508 CD Den Haag
www.shie.nl

Een Nieuwe Wereld (boek)
door Professor Auke van der Woud, ISBN 97 89035 129832
Rijksuniversiteit Groningen

Een geschiedenis van doodgewone dingen (boek 2019)
door Annegreet van Bergen
bladzijde 92, 98 (stofzuiger 1908), 113 (Solex), 101 (1918 Electrische boor)

Tussen Radio en Omroep (boek)
door S. Lokin.

BBC boek “Hier is London” (uitgave oktober 1945) met een terugblik op de rol van
het Nederlandstalige “Radio Oranje” gedurende de oorlogsjaren.
www.beeldengeluid.nl

Verzet vanuit de verte (boek) Radio Oranje
door Dr. Onno Sinke, uitgeverij August 2009, ISBN 97 89 04570 2575.

Erik de Vries (1912 – 2004) pionier Nederlandse TV (boek)
door Professor Sonja de Leeuw (Universiteit Utrecht).

Marconi Mausoleum, Villa Griffone, Sasso Marconi, Bologna, Italië
www.fgm.it

Baker, W.J. A History Of The Marconi Company (boek)
London: Methuen & Co. Ltd., 1970.

Bussey, Gordon. Marconi’s Atlantic Leap (boek)
Coventry, U.K.: Marconi Communications, 2000.

Tarrant, D. R. Marconi’s Miracle: The Wireless Bridging of the Atlantic (boek)
St. John’s, Newfoundland, Canada: Flanker Press, 2001.

David Sarnoff, directeur van RCA
www.davidsarnoff.org

Joseph E. Baudino & John M. Kittross, Broadcasting’s Oldest Stations
An Examination of Four Claimants
Journal of Broadcasting 21, Winter 1977

Helen M. Fessenden, Fessenden, Builder of Tomorrows, New York 1940 (boek)

Erik Barnouw, A tower in Babel
A history of broadcasting in the United States to 1933, New York 1966 (boek)

Lee de Forest, Father of Radio, The autobiography of Lee de Forest, Chicago 1950 (boek)

Hong, Sungook. Wireless: From Marconi’s Black-Box to the Audion (boek)
Cambridge, MA: MIT Press, 2001).

Inglis, Andrew F. Behind the Tube: A History of Broadcasting Technology and Business (boek)
Boston and London: Focal, 1990).

Video Active – Creating Access (beeld en geluid archief)
European Television Heritage

Back To Top
Zoeken