Skip to content

Met in 1926 vestigingen met toonzalen in Amsterdam en Groningen.

Het bedrijf is een echte handelmaatschappij gespecialiseerd in verkoop aan de detailhandel van producten vanuit de gehele wereld. Stokvis zette al in 1923 een ERRES (RS) afdeling radioartikelen op die direct een groot succes was. De fabrikanten / leveranciers kwamen echter door de snel toenemende vraag in problemen en lieten de groothandel vaak wachten op apparatuur en onderdelen. Stokvis kreeg behoefte aan een vaste partner voor de levering van apparaten.

Stokvis leverde waarschijnlijk al vanaf het begin onderdelen aan de hobbyisten van der Heem. Vanaf 1928 zou gedurende bijna de gehele veertig jaar dat het bedrijf heeft bestaan, R.S. Stokvis & Zonen NV. aandeelhouder zijn in het bedrijf .

Belangrijk voor de jonge firma zijn de, ook tijdens deze IRTA tentoonstelling gelegde contacten, met de directie van handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam. Twee van haar directeuren, de heren J. van Randwijk en A. Erwich, werden bereid gevonden een grote partij radiotoestellen van het jonge bedrijf af te nemen van verschillende modellen (o.a. de KC) voor verkoop in Nederland via radiowinkeliers en via tentoonstellingen.

De band met Stokvis is vanaf de start voor beide bedrijven profijtelijk en bespaarde het jonge bedrijf veel marketingkosten. Ook het feitelijk bezoeken van de detailhandel en het verlenen van technische service aan de apparaten in het gehele land moet niet worden onderschat. Deze taken werden vanaf het begin door Stokvis NV overgenomen. Na 1958 zal van der Heem bij het op gang komen van de tv-toestellen verkoop een deel van de service afdeling in eigen hand nemen met eigen reparatiecentra in Nederland.

Tussen de familie van der Heem en de familie Stokvis zal in de loop der jaren een zeer hechte band ontstaan. Met uitzondering van de export zal R.S. Stokvis & Zonen NV gedurende de gehele bestaansperiode van van der Heem alle producten in Nederland en in voormalig Nederlands-Indië verkopen (Lindeteves Stokvis NV ).

Op 1 november 1938, bij het twaalfeneenhalfjarig bestaan, wordt de eerste steen van het hoofdgebouw aan de Maanweg in Den Haag gelegd door de President Commissaris de heer J. van Randwijk . De beide heren Stokvis zijn commissaris van de van der Heem NV geweest.

Gedurende de Tweede Wereld oorlog is de heer L.W. van der Heem ook directeur van R.S. Stokvis & Zonen NV.

Back To Top
Zoeken