Skip to content

Telefoon 070 814311, telegramadres: Heemradio-Den Haag, giro 25715
Hoofdgebouw, op 23 februari 1938 is van de gemeente Den Haag 2 ha grond aan de Maanweg in erfpacht verkregen tegen een jaarlijkse canon van ƒ 0,40 per m² voor het bouwen van een nieuwe fabriek. Op 1 november 1938 bij het 12,5 jarig bestaan wordt de eerste steen gelegd door de President Commissaris de heer J. van Randwijk. Op 17 augustus 1938 wordt door de architecten C. Oosthoek Pc Zn en W.S. van den Erve en J.J. (Co) Brandes de onderhandse aanbesteding gedaan, bouwsom ƒ 423.500. Aannemer wordt het Rotterdamse bedrijf Volker Bouwmaatschappij N.V. De officiële opening op 14 juli 1939 wordt verricht door de heer Dr. H.M. Hirschfeld de toenmalige directeurgeneraal voor handel en nijverheid. Begin jaren zestig vind hier onder andere de productie plaats van radio, televisie, luidsprekers, stofzuigers, Solexmotoren en professionele telecommunicatieapparatuur (in het Telco gebouw). Complex Maanweg Den Haag in 1955 met indeling.
De fabriek is afgebroken op 17 februari 1997.

Back To Top
Zoeken