Skip to content

De heer (Louis) Gussenhoven is geboren op 7 maart 1909 te Den Haag, als zoon van de bekende banketbakker L.J. Gussenhoven, in de Wagenstraat 125, Den Haag en mevrouw M.A. Schrönen. Op 1 augustus 1920 is de familie verhuisd naar de Emmastraat 23 te Den Haag.

Na het doorlopen van de H.T.S. in Den Haag is de heer Gussenhoven in dienst gekomen bij de Internationale Automobiel Maatschappij NV Pletterijkade (hoek Scheldestraat) te Den Haag, eerst voor de verkoop van Studebaker automobielen, later als directeur verkoop. Op 1 februari 1941 trad de heer Gussenhoven in dienst als onderdirecteur van van der Heem NV. Op 15 februari 1957 werd hij directeur, tot zijn vertrek in 1966 (benoeming 1941) .

Naast zijn werk voor van der Heem NV is de heer Gussenhoven actief geweest als : Commissaris van de Internationale Automobiel Maatschappij NV te Den Haag, R.S. Stokvis & Zonen NV. te Rotterdam en van de Verenigde Stofzuigerfabrieken NV te Leeuwarden (VSF), had zitting in het Bestuur van de Technische school Voorbrug, hield toezicht op het Middelbaar Onderwijs, was lid van de Commissie Public Relations van de FME (Federatie Metaal en Elektrotechniek), was lid van de Commissie Giften van het Nederlandse Rode Kruis, was bestuurder van het Centraal bureau bescherming van de Radiohandel en lid van het bestuur Bedrijfsregelingen van de BEMA.

De heer Gussenhoven was gehuwd met Mevrouw J. Gussenhoven-van der Heem (dochter van P.H.J. van der Heem) en is overleden op 25 maart 1972, het echtpaar had drie kinderen.

Back To Top
Zoeken